Polityka prywatności

Drogi użytkowniku, zanim przejdziesz do serwisu, przeczytaj poniższy komunikat. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nieruchomości Anna Arkuszewska, 71-668-Szczecin, ul. Ks. Elżbiety 13/3, NIP 253-027-94-13 

Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: biuro@abi-szczecin.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie: 

w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.2017.459 t.j.
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

Okres przechowywania danych osobowych: 

dane osobowe wynikające z realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przetwarzane przez okres 2 lat,dane przetwarzane w pozostałych celach – archiwalnych będą przechowywane przez okres 5 lat 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Cookies 

Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. 

Odbiorcy danych: 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy. Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód. 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

+48 455 450 177

kontakt@profinvest.pl